Detail práce

Comovement of Stock Markets and Commodities: A Wavelet Analysis

Autor: Mgr. Vavřina Marek
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 86
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce aplikuje Waveletovou analýzu na čtyři rozvinuté akciové trhy - USA, Velká Británie,
Německo a Japonsko, čtyři rozvojové ekonomiky - Brazílie, Čína, Indie, Rusko a čtyři komodity -
zlato, ropa, topný olej, zemní plyn. Předmětem výzkumu je snaha odkrýt vzájemné vztahy a
pohyby mezi zvolenými časovými řadami v době Světové finanční krize, která začala jako
Hypoteční krize v USA. Práce se dále zabývá přítomností a šířením nákazy mezi finančními trhy
v důsledku bankrotu banky Lehman Brothers. V neposlední řadě aplikujeme Grangerův test
kauzality na vybrané časové řady a porovnáváme kauzalitu mezi jednotlivými škálami.
Výstupy modelů ukazují na slabé vzájemné pohyby mezi akciovými trhy a komoditami. Výstupy
Waveletové korelace napovídají, že korelace se významně liší při porovnání krátkodobého a
dlouhodobého časového horizontu, což může být využito v případné analýze portfolia.
Waveletová analýza zaznamenala, že nákaza se po bankrotu Lehman Brothers přenesla z USA na
německý a brazilský akciový trh a dále na trhy s ropou a topným olejem. Výstup Grangerova
testu kauzality ukazuje na provázanost akciových trhů a dále na rozdíly mezi jednotlivými
škálami.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance