Detail práce

Life expectancy and its determining elements:A study for the Czech Republic at the beginning of the 21th century

Autor: Bc. Vojtěch Korbelius
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: Mgr. Michal Paulus
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 67
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137541/
Abstrakt: V této práci modelujeme funkci délky dožití pro Čes
kou republiku na začátku 21. století. V modelu
používáme tří kategorie vysvětlujících proměnných –
socioekonomické prostředí, zdravotní péče,
znečištění životního prostředí.
Tato práce je nejen první prací tohoto druhu pro Če
skou republiku, ale je i první studií, která do
komplexního modelu pro délku dožití zahrnuje i prom
ěnné vyjadřující znečištění životního prostředí.
Ve výsledku jsme nalezli dvě různé funkce délky dož
ití, kdy jedna je nejlepším možným modelem pro
muže ve věku 45 a 65 let a pro ženy ve věku 45 a dr
uhý, který je nejlepším modelem pro ženy ve věku
65 let.
Naše studie přišla se třemi hlavními závěry – vždy
je signifikantní pouze jeden faktor z kategorie
zdravotní péče, znečištění životního prostředí je k
ategorie proměnných, která nesmí být opomíjena a
procentuální vyjádření počtu lidí ve věku 65 a více
je signifikantní proměnou dokonce s největším
vlivem na celkovou délku dožití

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY