Detail práce

Výběr z konečných populací v ekonomických úlohách

Autor: Bc. Jan Krepl
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: RNDr. Michal Červinka Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 63
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137480/
Abstrakt: Výběrové šetření představuje základní metodu zjišťování populačních parametrů. Sociální vědy včetně
ekonomie tuto techniku hojně využívají při získávání informací pro různé studie. Tato práce si dává za
cíl seznámit čtenáře s problematikou výběrového šetření jako celku a následně popsat základní
pravděpodobnostní techniky výběru. Pro empirickou část autor vyhledal vhodné práce studentů Institutu
ekonomických studií FSV UK, v nichž data pochází z výběrového šetření. Tyto práce slouží jako
podklad pro ilustraci popsaných metod z části teoretické. Na závěr autor diskutuje problematiku užití
pravděpodobnostních výběrů v praxi

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY