Detail práce

Ekonomie a štěstí

Autor: Bc. Jana Zelinková
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 53
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123616/
Abstrakt: Již v roce 1934 varoval tvůrce nástroje GDP Simon Kuznets před nemožností odvodit
z dat získaných pomocí GDP obecné blaho. Současná ekonomie nezohledňuje
všechny významné faktory, které ovlivňují spotřebitelovo rozložení preferencí, a tím
ohrožuje samotný
předpoklad racionality spotřebitele. Předkládaná práce provedla
analýzu signifikantních faktorů, které mají výrazný vliv na úroveň subjektivního
blahobytu, důraz byl kladen také na diskusi příčin slabé korelace vlivu změn příjmu
na úroveň štěstí. V části
věnované metodologické problematice byly předloženy
hlavní problémy, s nimiž se lze při výzkumu štěstí setkat spolu s možnými způsoby
jejich řešení.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY