Detail práce

Analýza faktorů ovlivňujících export České republiky a Německa

Autor: Bc. Michal Urban
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: Mgr. Božena Bobková
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 44
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137748/
Abstrakt: V této práci jsme analyzovali faktory exportu České republiky a Německa pomocí gravitačního modelu
obchodu, k čemuž jsme použili panelová data z let 1995-2013. K odhadnutí našeho modelu jsme v
návaznosti na literaturu užili metodu Poissonovy pseudo-maximální věrohodnosti a tradiční metodu
nejmenších čtverců s použitím logaritmické transformace. Ověřili jsme základní předpoklady
gravitačního modelu, že nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími zahraniční obchod mezi zeměmi jsou
HDP jednotlivých zemí a jejich vzájemná vzdálenost. Dalšími důležitými faktory pro míru exportu mezi
zeměmi se taktéž ukázaly některé institucionální proměnné a členství zemí v eurozóně. Vliv otevřenosti
zemí a bariér k obchodu se nám potvrdit nepodařilo.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY