Detail práce

Impact of Structural Funds on municipalities: Empirical study on wastewater treatment and collection

Autor: Bc. Magda Pumprlová
Rok: 2015 - zimní
Vedoucí: PhDr. Jan Soudek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 61
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/145530/
Abstrakt: Tato práce analyzuje efekt Strukturálních Fondů Evropské Unie na finanční výsledky měst a obcí.
Zaměřujeme se na dotace na čistírny odpadních vod a kanalizace v České republice a velikost
spolufinancování příjemce dotace. Cílem práce je poukázat na rozdíly ve finančních výsledcích
obcí využívajících danou dotaci oproti zbylým municipalitám v České republice, následované
vyčíslením tohoto rozdílu pomocí velikosti vlastních zdrojů financování. Pro porovnání
jednotlivých měst a obcí využíváme přístup difference in differences, Pro samotné vyčíslení
efektu vlastních zdrojů využíváme metodu nejmenších čtverců.
Výsledky ukazují, že obvykle zmiňovaná 10% finanční spoluúčast municipalit na dotaci není
pravdivá, v průměru dosahuje 35%. U obcí využívajících dotace také existuje velký signifikantní
rozdíl ve finančních výsledcích v období před schválením projektu a v období po schválení
projektu. Tento rozdíl je statisticky významně určován velikostí vlastních zdrojů.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY