Detail práce

Deregulace nájemného ve střední a východní Evropě

Autor: Bc. Anna Malecká
Rok: 2015 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 64
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/151228/
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématem deregulace nájemného ve vybraných státech střední a východní
Evropy, pozornost je věnována zejména srovnání České republiky a Slovenska. Jsou teoreticky popsány
znaky a dopady regulace a také možnosti jejího odstranění formou privatizace nebo deregulace. Práce
dále shrnuje specifika vývoje regulace a deregulace v Česku, Slovensku a Polsku od jejího počátku v
prvním polovině 20. století až do současnosti. Zaměřuje se na český a slovenský zákon o jednostranném
zvyšování nájemného a stížnost polské občanky z Evropskému soudu pro lidská práva. Druhá část je
věnována podrobnějšímu srovnání dopadů regulace a deregulace, jako je například podíl nájemního
bydlení na celkovém bytovém fondu a míra vnitřní migrace, v České republice, na Slovensku a v
jednotlivých krajích. Porovnávána je též míra a rychlost deregulace v obou státech.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY