Detail práce

Prediktabilita výnosnosti akcií pomocí poměrových finančních ukazatelů na Burze cenných papírů Praha

Autor: Bc. Jiří Brada
Rok: 2015 - zimní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 51
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/151850/
Abstrakt: Tato práce vyšetřuje schopnost poměrových finančních ukazatelů predikovat výnosnost akcií a
kurzové změny indexu PX a PX-TR na Burze cenných papírů Praha v letech 2008 až 2014. Jako
vysvětlující proměnné byly zvoleny poměr ceny akcie ku zisku na akcii (PE), poměr tržní hodnoty
ku účetní hodnotě (MB), poměr dividendy na akcii ku ceně akcie (DY) a velikost společnosti (S),
a to z důvodu jejich častého využívání při investiční činnosti. Výsledky aplikovaného regresního
modelu odhalily jistou schopnost predikce poměrových ukazatelů, kdy jako nejsilnější indikátory
budoucích kurzových změn se ukázaly být proměnné PE a MB.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY