Detail práce

Determinanty výdajů na penzijní systémy v zemích EU

Autor: Bc. Tereza Pinkrová
Rok: 2016 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 56
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/173756/
Abstrakt: Tato práce analyzuje současný stav penzijních systémů v zemích Evropské unie. Nejprve se
zabývá popisem rozdělení penzijních systémů, poté vystihuje cíle EU pro sestavení
udržitelného penzijního systému. Dále práce detailně popisuje penzijní systémy v České
republice a vybraných zemích EU. Nakonec práce statistickou metodou pomocí
ekonometrického modelu identifikuje významné determinanty, které ovlivňují penzijní výdaje
evropských států. Ekonometrická analýza používá vybalancovaný set panelových dat, který je
sestaven z ročních pozorování 28 států Evropské unie v časové rozmezí 2006-2013. Za
endogenní proměnnou byly požity poměry státních výdajů na penze na HDP v procentech a
exogenních proměnných bylo použito dohromady 15. Vytvořený model byl testován ohledně
kolerace, heteroskedasticity a normality. Byl používán ekonometrický model s fixními efekty
s robustními standardními chybami. Další cíl práce bylo zjistit, jaký penzijní systém je pro státy
nejvýhodnější, jestli často používaný dávkově definovaný nebo příspěvkově definovaný. To
bylo řešeno pomocí dummy proměnných v modelu. V závěru je nastíněno možné řešení pro
udržitelný penzijní systém.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY