Detail práce

Efektivita exportního financování ve světě

Autor: Bc. Kristýna Czakojová
Rok: 2017 - letní
Vedoucí: PhDr. Karolína Vozková
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 72
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/163298/
Abstrakt: Tato práce se věnuje efektivitě podpory exportu v České republice a ve světě. Jsou zkoumána
tři základní institucionální uspořádání exportních agentur. Každé institucionální uspořádání
je zastoupeno jednou zemí, konkrétně Českou republikou (banka a pojišťovna), Spojeným
královstvím Veské Británie a Severního Irska (pouze pojišťovna) a Spojenými státy americkými
(eximbanka). Výzkum je prováděn na datech z let 2005-2015. K analýze je použit
gravitační model mezinárodního obchodu. Empirickou analýzou bylo zjištěno, že v oblasti
exportní podpory je nej efektivnější duální model podpory exportu uplatňovaný v České
republice. Dále bylo zjištěno, že HDP má pozitivní vliv na export. Vzdálenost, s výjimkou
jednoho odhadu, ovlivňuje export negativně. Obojí bylo v gravitačním modelu očekáváno.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY