Detail práce

Měnová politika, makroobezřetnostní politika a finanční stabilita v po-krizovém rámci

Autor: Simona Malovaná (20.3.2019)
Rok: 2019 - letní
Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Český
Stránky: 198
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato dizertační práce je složena ze čtyř empirických článků analyzujících a diskutujících politiky centrální banky v po-krizovém období. Po světové finanční krizi začali centrální bankéři a další regulátoři čelit mnoha novým výzvám, mezi které patří dlouhé období uvolněné měnové politiky, vedlejší efekty měnové politiky na finanční stabilitu a interakce makroobezřetnostní, mikroobezřetnostní a měnové politiky. Nad rámec toho se musí vypořádat s nejistotou ohledně transmise a efektivnosti nově zaváděných makroobezřetnostních opatření.

Empirické analýzy se zaměřují primárně na Českou republiku a její bankovní sektor s malou výjimkou první eseje. Za využití dat pro Českou republiku a pět zemí eurozóny první esej ukazuje, že měnové zpřísňování má negativní dopad na poměr úvěrů k HDP a na poměr kapitálu k aktivům bank, přičemž tyto efekty výrazně zesilují od poloviny 2011. Toto podporuje názor, že uvolněná měnová politika přispívá k budování finančních nerovnováh, resp. podporuje růst úvěrového cyklu.

Druhá esej hodnotí transmisi vyšších dodatečných kapitálových požadavků vycházejících z kapitálových polštářů a kapitálových požadavků pod Pilířem 2 na kapitálový poměr bank, kapitálový přebytek a implicitní rizikové váhy. Výsledky ukazují, že banky sníží svůj kapitálový přebytek v reakci na vyšší kapitálové požadavky, přičemž mají tendenci kapitálový přebytek obnovit v dlouhém období.

Poslední dvě eseje studují dopad makroekonomických a finančních proměnných na implicitní rizikové váhy bank pro úvěrové expozice pod IRB přístupem. První z těchto esejí ukazuje na silný, statisticky významný vztah mezi měnově-politickým uvolňováním a nižšími implicitními rizikovými vahami. Druhá esej ukazuje, že implicitní rizikové váhy se chovají pro-cyklicky s ohledem na hospodářský cyklus, finanční cyklus i růst cen nemovitostí. Tyto výsledky přispívají k existující literatuře, která upozorňuje na problém nedostatečně konzervativních modelů pod IBR přístupem a inherentní pro-cykličnost rizikově-citlivé kapitálové regulace.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY