Detail práce

Analýza efektivity výdajů na kulturu obcí v ČR

Autor: Bc. Lucie Holušová
Rok: 2019 - letní
Vedoucí: PhDr. Lenka Šťastná Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 60
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/177562/
Abstrakt: Cílem této práce je zhodnocení efektivity výdajů na kulturu v obcích v České republice a
vlivu exogenních proměnných na její úroveň. Tato práce analyzuje efektivitu v rámci 205
obcí s rozšířenou působností v České republice v letech 2014-2016. Jako vstup byly na
základě dříve publikovaných prací vybrány běžné výdaje na kulturu obcí s rozšířenou
působností. Jako výstupy byly zvoleny proměnné odpovídající vstupům, jako například
návštěvnost památek, muzeí atd. Pro určení odhadů efektivity je využita Analýza obalu dat za
různých předpokladů o výnosech z rozsahu. Poslední část práce zkoumá vlivy na efektivitu.
Z výsledků je patrné, že 6 z 9 exogenních proměnných použitých v této analýze je statisticky
významných a ovlivňují úroveň efektivity (např.: počet obyvatel, míra nezaměstnanosti, podíl
důchodců atd.).

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY