Detail práce

Determinanty růstu cen rezidenčních nemovitostí v zemích CEEC

Autor: Bc. Adam Stefanov
Rok: 2019 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/202231/
Abstrakt: Vývoj cen rezidenčních nemovitostí je od globální ekonomické krize z roku 2008 velmi
sledovanou makroekonomickou oblastí, jelikož nadhodnocené ceny nemovitostí a jejich
následné splasknutí byly jednou z hlavních příčin této krize. Cílem této práce je zanalyzování
vlivu makroekonomických ukazatelů na růst cen nemovitostí v deseti zemích střední a
východní Evropy od počátku 3. tisíciletí. Hlavními použitými metodami jsou poměrové
ukazatele P/I a P/R, grafické srovnání vývoje cen nemovitostí a vůdčího efektu hlavního města
a analýza panelových dat. Indikátory P/I a P/R ukazují na pomalu se tvořící nadhodnocení cen
nemovitostí, avšak stále nedosahují předkrizových hodnot. Grafická analýza efektu hlavního
města, jako cenového lídra, potvrzuje vůdčí úlohu hlavního města pří vývoji cen nemovitostí.
Analýza panelových dat metodou fixních efektů, rozdělená na více dílčích panelů, podle
frekvence dat a geografického uspořádání zemí naznačuje spojení mezi růstem cen nemovitostí
a vývojem ekonomiky, růstem mezd, či mírou nezaměstnanosti. V některých regionech pak
analýza poukazuje na vliv demografických faktorů nebo vývoje finančního trhu na vývoj cen
nemovitostí. Různorodost výsledků v regionech upozorňuje na fakt, že ceny nemovitostí jsou
determinovány různými faktory v jiných regionech. Svou roli v tomto však také sehrává
nesourodost a kvalita dostupných dat.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY