Detail práce

Struktury ovládání bank: teorie a empirie

Autor: Mgr. Zdeněk Kudrna
Rok: 2002 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Český
Stránky: 67
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Práce mapuje teoretickou i empirickou literaturu o strukturách ovládání bank na rozvíjejících se trzích. Cílem je propojit jednotlivé aspekty ovlivňující struktury ovládání v jednoduchém strukturálním modelu. Model umožňuje poukázat na některé inherentně přítomné redistribuční motivace a zároveň ukázat možné mechanizmy omezení těchto motivací. Práce se zabývá také specifiky, která odlišují struktury ovládání banky od struktur ovládání nefinančních firem. Protože je fungování institucí v tranzitivních ekonomikách důležitým analytickým faktorem, je jejich vliv v rámci modelu explicitně diskutován. Práce nabízí rámec pro zpracovávání případových a komparativních studií o vývoji bank v transformaci.

Ke stažení: Diplomová práce - Kudrna

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY