Detail práce

Vliv pandemie COVID-19 na českou florbalovou Superligu

Autor: Bc. Martin Obuškevič
Rok: 2022 - letní
Vedoucí: Mgr. Petr Polák MSc. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 40
Ocenění:
Odkaz: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/175823
Abstrakt: Cílem této práce bylo otestovat dvě hypotézy týkající se pandemie COVID-19, české
florbalové Superligy a kurzových sázek na ní vypsaných. První hypotéza vyjadřuje
myšlenku, že protipandemická opatření, zejména pak zákaz vstupu diváků na tribuny
zredukovala výhodu domácího prostředí a ovlivnila tak výsledky zápasů během
sezóny 2020/2021. Druhá hypotéza předpokládá, že první hypotéza je pravdivá a díky
tomu vznikla neefektivita na trhu sportovních sázek zapříčiněná nepřesně vypsanými
kurzy. Pro otestování těchto hypotéz byly vzaty v porovnání dva po sobě jdoucí
ročníky 2019/2020 a 2020/2021, první odehraný za standartních podmínek a druhý
odehraný již pod protipandemickými opatřeními. Statistická signifikance rozdílu počtu
vítězných zápasů domácích i hostujících týmů mezi danými sezónami byla potvrzena
a mohlo dojít k testování efektivity trhu kurzových sázek. Testovaná (ne)efektivita
byla rozdělena na statistickou a ekonomickou formu – při statistické neefektivitě
nejsou vypsané kurzy objektivními odhady skutečných výsledků; ekonomická
neefektivita vytváří prostor pro systémový zisk sázejícího. Použity byly statistické
metody Brierova skóre, seskupení dle pravděpodobnosti a naivní strategie sázení. Ve
výsledku byla potvrzena statistická i ekonomická neefektivita zejména u kurzů
vypsaných na hostující celky, při strategii jednotné sázky na hostující celek během
sezóny 2020/2021 převýšil zisk 2300% vkladu. Obě vznesené hypotézy byly tedy
potvrzeny – pandemie COVID-19 snížila v české florbalové Superlize výhodu
domácího prostředí, což ovlivnilo výsledky zápasů a zároveň bookmakeři sázkových
kanceláří nedokázali tento šok adekvátně promítnout do svých kurzů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY