Detail práce

Teorie úvěrových cyklů a použití v České republice

Autor: Mgr. Vilém Semerák
Rok: 2001 - zimní
Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 100
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se věnuje vztahům mezi úvěrovými trhy a celkovým makroekonomickým vývojem. Jsou zde analyzovány vybrané tradiční a moderní teorie úvěrových cyklů z pohledu jejich aplikovatelnosti na tranzitivní ekonomiky a především na Českou republiku, zvláštní pozornost je věnována teoriím založeným na interakci mezi cenami aktiv a úvěry. Autor zde dochází k závěru, že teorie s realističtějším přístupem (Minského finanční nestabilita) jsou pro tranzitivní ekonomiky relevantnější než modely založené na prostředí modelů Real Business Cycles (Kiyotaki a Moore).
V práci je demonstrováno, že podobný typ analýzy, byť teoreticky relevantní a zajímavý, je v praxi obtížně realizovatelný vzhledem k nedostatku vhodných dat o cenách aktiv. Je zde proto navrženo několik alternativních indikátorů vývoje cen kolateralizovatelných aktiv.
Co se týče České republiky, úvěrové agregáty se neměnily tak dramaticky, jak naznačovaly původní oficiální statistické údaje a pokles úvěrových aktivit měl také specifické strukturální rysy. Tyto změny tak mohou být připsány spíše na vrub problémů českého bankovního sektoru a především na vrub finanční slabosti a nízké ziskovosti řady českých podniků.
Ke stažení: Diplomová práce - Semerák

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY