Detail práce

Vliv finančních zdrojů na efektivitu nestátních neziskových organizací

Autor: PhDr. Onřej Makovec
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Efektivita nestátních neziskových organizací (NNO) je sama o sobě problematickým tématem, kterému ekonomie ještě mnoho dluží. Přesto definování a měření efektivnosti je pro tuto práci až druhořadá otázka. Hlavním tématem je existence obtížně falšovatelných znaků ve struktuře finančních příjmů efektivních (resp. neefektivních) NNO a nalezení těchto znaků. Oddíl II. definuje efektivnost pro potřeby práce a vytváří tak teoretický rámec pro hodnocení přístupů skupin dárců ve třetím oddílu. Z druhého oddílu také vyplývá doporučení použít pro hodnocení efektivnosti subjektivní -- sociálně konstruktivistický přístup. Z analýzy (bohužel jen malého vzorku) dat neziskového sektoru vyplývá jako typický znak efektivních NNO nízká volatilita podílů jednotlivých finančních zdrojů. Při pravdivosti tohoto závěru se otevírá relativně snadná možnost hodnocení úspěšnosti velkých dárců (stát a nadace) při rozpoznávání efektivních příjemců.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance