Detail práce

Cenné papíry a investiční instrumenty v účetnictví podnikatelských subjektů a finančních institucí

Autor: PhDr. Šúleková Petra
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: Ing. Monika Hollmannová
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 164
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na právní úpravu a metodiku účtování cenných papírů a investičních instrumentů v České republice. Práce je pro přehlednost rozdělena do devíti kapitol, z nichž každá je zaměřena na specifickou část problematiky cenných papírů a investičních instrumentů.

V první kapitole se snažím vysvětlit právní úpravu cenných papírů a investičních instrumentů v České republice. Tato kapitola je zaměřena zejména na objasnění základních právních pojmů vztahujících se k cenným papírům a investičním instrumentům. V rámci této kapitoly jsou také podrobně rozebrány platné zákony a další právní normy týkající se dané problematiky.

Druhá kapitola je věnována akciím. Jsou zde popsány základní typy akcií, účetní metodologie týkající se akcií a metody zvyšování a snižování základního kapitálu. Část této kapitoly je věnována také vlastním akciím.

Třetí kapitola se zabývá dluhopisy. Jsou zde zejména řešeny problémy účetní metodologie obligací, způsob jejich ocenění, problémy s dluhopisy v cizí měně a další problémy spojené s obligacemi v České republice. Stejnými problémy se zabývá i čtvrtá kapitola, která se věnuje směnkám.

Hlavním cílem páté kapitoly je vysvětlit problémy vznikající při účtování o investičních instrumentech. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o poměrně novou oblast účtování, není této metodice věnována v odborné literatuře náležitá pozornost. přitom se jedná o oblast velmi dynamicky se rozvíjející a zejména oblast derivátů v sobě nese mnohá účetní a daňová rizika.

V šesté kapitole je stručně rozebrána metodika účtování cenných papírů a investičních instrumentů u bank a jiných finančních institucí. Velký důraz je zde kladen na zobrazení rozdílů mezi účtování bank a jiných finančních institucí a účtováním podnikatelských subjektů.

V sedmé kapitole se snažím v krátkosti přiblížit proces implementace Mezinárodních účetních standardů do našeho právního systému. Pozornost věnuji zejména standardům IAS 32 a IAS 39, které tvoří základní rámec pro účtování cenných papírů a investičních instrumentů.

Osmá kapitola rozebírá současné zdanění cenných papírů a investičních instrumentů v České republice.

V poslední kapitole jsou shrnuty základní problémy spojené s účtováním a zdaněním cenných papírů a investičních instrumentů v České republice.

Na závěr bych zde ráda podotkla, že hlavní důraz je v této práci kladen na vysvětlení změn v metodologii účetnictví cenných papírů a investičních instrumentů, které nastaly po novele Zákona o účetnictví na počátku tohoto roku. Cílem této práce však není pouhý popis účtování cenných papírů a investičních instrumentů, ale zejména pochopení základních principů, na kterých je tato účetní metodologie postavena.31

Leden

Leden 2021
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance