Detail práce

Volný pohyb pracovních sil a východní rozšíření EU

Autor: PhDr. Wadim Strielkowski
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 157
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zhodnocení reálného dopadu volné mobility práce v kontextu východního rozšíření Evropské unie. Strach z masové pracovní migrace se nepotvrdil během předešlého rozšíření Unie, neexistuje tedy důvod předpokládat, že se tato migrace projeví nyní, když do EU mají vstoupit státy střední a východní Evropy. Mezi těmito státy a členskými státy EU existují velké ekonomické rozdíly a je pravděpodobné, že přechodná období pro volný pohyb pracovníků budou zavedena, i když by pak mohla být zrušena již po několika letech -- stejně jako v případě jižního rozšíření EU.
Je jisté, že řada pracovníků ze zemí střední a východní Evropy bude hledat zaměstnání v EU, jejich počty by ale měly zůstat plně zvládnutelné. Proto přechodná období, vztahující se k volné mobilitě práce nejsou nutná, i když přece budou zavedena kvůli naléhání nejvíce postižených států Rakouska a Německa.
Přechodná období prodlouží proces vyrovnávání rozdílů v životní úrovni, technologickém a průmyslovém růstu, infrastruktuře, kulturních a sociálních standardech v rozšíření Unii. Znamenají také vyslání určitého politického signálu kandidátským zemím, u nichž by se rázem stali druhořadí členové zbavení jedné z nejdůležitějších svobod Jednotného vnitřního trhu .

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance