Detail práce

Teorie reklamy: ekonomie a psychologie

Autor: Bc. Jordan Gešev
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 77
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Práce Teorie reklamy: ekonomie a psychologie pojednává o základních principech disciplíny a zaměření na aplikace poznatků obecné psychologie a teoretické mikroekonomie. Autor se cíleně vyhýbá zkoumání praktických projevů reklamních kampaní a jejich dopadům a testování úspěšnosti. Práce postupuje od stručného přiblížení historického vývoje disciplíny k aktuálním otázkám imperiálnosti reklamy co do projevů a přístupů, hledá optimum výdajů firmy na reklamu, dotýká se alternativních forem reklamy ve smyslu sponzorství a reklamy v CPE a hlavně zkoumá člověka, jako příjemce reklamních sdělení. Zkoumá jeho racionalitu, procesy učení, stádovost, snobství či vrozené předpoklady.
Ke stažení: Bakalářská práce - Gešev

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY