Detail práce

(D)efekt regulace monopolní síly v přítomnosti vertikální diferenciace produktu a dynamické soutěže

Autor: Bc. Lenka Gregorová
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 46
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Koncept statické efektivity dokonalé konkurence, jak je popsán v neoklasické ekonomii, bývá tradičním vodítkem politiky ochrany hospodářské soutěže. Cílem této bakalářské práce je poukázat na nedostatky aplikace tohoto konceptu v reálném světě a především upozornit na možné negativní následky regulace monopolní síly ve dvou speciálních případech. Prvním z nich je přítomnost vertikální diferenciace produktu. Autorka vytvořila model vysvětlující jak regulace prostřednictvím cenového stropu a minimálních standardů kvality ovlivní užitek spotřebitelů. Z modelu vyplývá, že daný typ regulace může snížit užitek spotřebitele. V druhém případě je úvaha postavena na rakouském pojetí konkurence jako dynamického procesu, zvláště na Schumpeterových hypotézách; autorka uvažuje vliv tržní struktury na investice do výzkumu a vývoje a diskutuje dopady regulace monopolní firmy na její inovace.
Ke stažení: Bakalářská práce - Gregorová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY