Detail práce

Mzdové rozdíly v České republice podle pohlaví a věku

Autor: Bc. Petr Jablonský
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Flek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 65
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem práce je klasickou regresní metodou nejmenších čtverců analyzovat rozdělení příjmů mezi muži a ženami na českém trhu práce v roce 1996. Stejným způsobem je nahlíženo také na vliv věku na determinaci mezd. Rozdělení příjmů porovnáváno podle pohlaví je navíc doplněno o dekompozici mezd (Binder, Oaxaca), která umožňuje odpovědět na otázku, zda na českém trhu práce existovala v roce 1996 mzdová diskriminace podle faktoru pohlaví a případně určit její velikost.
Veškeré výpočty jsou prováděny na cross-sectional Microcenzových datech sbíraných za rok 1996, pro který je moje práce platná.
Klíčové výrazy: rozdělení příjmů, pohlaví, věk, diskriminace, Česká republika, 1996.
Ke stažení: Bakalářská práce - Jablonský

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY