Detail práce

Dárce jako faktor efektivity rozvojové pomoci

Autor: Bc. Martin Kopecký
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 72
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá efektivitou rozvojové pomoci v závislosti na dárcově rozhodnutí o její alokaci a podobě, ve které pomoc dodá. Práce v první části poukazuje na rozpor skutečné alokace pomoci a té optimální z pohledu snižování chudoby. Ve druhé části je neefektivita pomoci zdůvodňována prostřednictvím trhu veřejných statků, které politici využívají k získání politické přízně, a chováním agentur distribuujících rozvojovou pomoc.
Ke stažení: Bakalářská práce - Kopecký

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY