Detail práce

Externí informační zdroje v ČR ( analýza trhu s ekonomickými informacemi )

Autor: Bc. Jiří Luhan
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † RNDr. Miron Tegze CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 46
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá získáváním, distribucí a prodejem informací a popisuje problémy s tím spojené: např. informační povinnost či ochranu osobních údajů. Rozděluje informační služby na tři druhy: internetové stránky zdarma, internetové stránky se zpoplatněným přístupem a informační služby s přidanou hodnotou. Práce vyzdvihuje význam (a také ekonomický přínos) informačních služeb s přidanou hodnotou, naznačuje konkrétní postup při analýze určitého odvětví (pomocí případové studie o sklářském průmyslu) a popisuje pracovní pozice, na nichž se nejčastěji využívají externí informační zdroje. Na konci práce je přehled nejdůležitějších informačních zdrojů v ČR.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY