Detail práce

Strukturální nezaměstnanost v Evropské unii

Autor: Mgr. Marek Loula
Rok: 2003 - zimní
Vedoucí: Ing. Michaela Erbenová Ph.D
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Evropská integrace
Jazyk: Český
Stránky: 71
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Vysoká míra nezaměstnanosti je jedním z největších problémů současné Evropské unie. Za její nejvýznačnější komponentu se považuje její strukturální část -- tzv. strukturální nezaměstnanost, jež určuje nastavení výkonnosti trhu práce a proto je jakousi základnou aktuálně vykazované nezaměstnanosti.
Obsahem této práce je teoretická a empirická analýza strukturální nezaměstnanosti včetně hlavních faktorů, které jí ovlivňují. Důraz je především kladen na vliv nastavení sociálního systému a na vliv nákladů práce, včetně zdanění pracovní síly. Zkoumaným vzorkem jsou členské státy Evropské unie.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance