Detail práce

Príliv priamych zahraničných investícií do Českej a Slovenskej republiky v rokoch 1993-2003

Autor: Bc. Milan Matejašák
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 61
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Bakalárska práca na tému Príliv priamych zahraničných investícií (PZI) do Českej a Slovenskej republiky v rokoch 1993 až 2003 pozostáva z troch nosných a doplňujúcich sa oblastí týkajúcich sa všeobecnej analýzy PZI. V prvej časti ide o analýzu hlavných faktorov určujúcich príliv PZI s konkrétnou aplikáciou na sledované krajiny. V nadväzujúcej časti je to analýza samotného vývoja prílivu PZI do sledovaných krajín v rokoch 1993 až 2003. V poslednej časti je to analýza pozitívnych a negatívnych efektov spojených s prílivom zahraničného kapitálu do hostiteľskej krajiny, pričom v úplnom závere sú spomenuté aj vyhliadky investičnej atraktívnosti oboch krajín do budúcnosti.
Ke stažení: Bakalářská práce - Matejašák

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY