Detail práce

Vzájemný vliv čínského podnikatelského prostředí a ekonomických reforem

Autor: Bc. Tereza Mejtová
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 40
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce hodnotí vliv tradičních čínských hodnot a kulturního pozadí na čínskou transformaci, čínský styl podnikání a čínské podnikatelské prostředí. Svoji pozornost konkrétně zaměřuje na čínský soukromý a státní sektor. Obecně popisuje kladné a záporné stránky obou proti sobě stojících typů vlastnictví a reflektuje rychlost a efektivnost reformního procesu v těchto oblastech čínské ekonomiky v souvislosti s dosavadním institucionálním vývojem v Číně. V závěru práce stručně hodnotí vnější i vnitřní tlaky na čínskou transformaci. Jako základní hlediska jsou zde vyzdvihnuta: asijská finanční a měnová krize z roku 1997, vstup ČLR do WTO v roce 2001, existence dvojího tržního systému po připojení Hongkongu, otázka samostatného Tchajwanu a nesporný vliv zahraničních Číňanů na čínskou ekonomiku i podnikatelské prostředí.
Ke stažení: Bakalářská práce - Mejtová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY