Detail práce

Vývoj nezaměstnanosti po roce 1989 v České republice s analýzou vlivu demografických faktorů na délce trvání nezaměstnanosti v okrese Vsetín

Autor: Bc. Jana Plesníková
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 65
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností v České republice. Nejprve se věnuje vývoji nezaměstnanosti po roce 1989. Poté autorka provádí ekonometrickou analýzu nezaměstnanosti v okrese Vsetín. Pomoci lognormálního duration model autorka zkoumá vliv různých demografických faktorů na délku trvání nezaměstnanosti na vzorku dat z období 2000 -- 2003. Zjistila, že pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav a zdravotní stav signifikantně ovlivňují dobu trvání nezaměstnanosti, což odpovídá ekonomické teorii i předchozím výzkumům.
Ke stažení: Bakalářská práce - Plesníková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY