Detail práce

Slovinsko: hospodářský vývoj v 90. letech 20. století

Autor: Bc. Lucie Svrčková
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 80
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce Slovinsko: hospodářský vývoj v 90. letech 20. století mapuje situaci, v jaké se nacházelo slovinské hospodářství v průběhu posledního desetiletí minulého století. První kapitola obsahuje základní informace o Slovinské republice; zejména z oblasti geografie, historie, státního uspořádání a také současné ekonomické situace. Druhá kapitola zobrazuje hospodářskou i politickou minulost Slovinska jako součásti bývalé jugoslávské federace a ukazuje tak výchozí podmínky mladé transformující se ekonomiky, které byly podstatně odlišné ve srovnání s ostatními bývalými jugoslávskými republikami i jinými postkomunistickými zeměmi. Třetí kapitola analyzuje důsledky rozpadu jugoslávské federace pro slovinskou ekonomiku. Ve čtvrté kapitole je shrnut vývoj základních makroekonomických indikátorů v průběhu transformačního období. Důraz je kladen na popis hrubého domácího produktu, nezaměstnanosti, inflace a zahraničního obchodu. Pátá kapitola popisuje postupnou cestu Slovinska k Evropské unii; příloha obsahuje podrobné hodnocení této země z hlediska plnění kodaňských kritérií. Šestá kapitola se snaží shrnout získané poznatky o hospodářském vývoji a dosažených výsledcích Slovinska v průběhu transformačního období.
Ke stažení: Bakalářská práce - Svrčková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY