Detail práce

Náklady na restrukturalizaci bankovního sektoru v České republice

Autor: Mgr. Petr Čuda
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 120
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Práce je zaměřena na vyčíslení a analýzu nákladů, které jsou spojené s transformací a konsolidací bankovního sektoru v České republice. Počáteční období transformace bylo typické vysokou úvěrovou angažovaností podniků, které půjčkami řešily svůj nedostatek kapitálu pro investiční aktivity a rozvoj. Pozice bank byla proto v transformačním procesu klíčová a zdravý bankovní sektor byl základem budoucího ekonomického vývoje. Stát se proto přímo angažoval v podpoře bankovního sektoru.
Přímé náklady státu byly výdaje spojené s operacemi provedenými transformačními institucemi popřípadě státem za účelem zlepšení situace jednotlivých bank nebo k zmírnění ztrát jejich věřitelů. Typickou operací státní pomoci bankovnímu sektoru bylo navyšování základního jmění, odkupy aktiv, poskytování garancí a výplata vkladatelů nad rámec zákonem stanoveného pojištění. Práce analyzuje celkovou výši nákladů, které jsou s těmito instrumenty státní pomoci spojeny, a zdroje, které byly pro jejich financování použity.
Ke stažení: Petr Čuda

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY