Detail práce

Konkurz a vyrovnání - teorie a česká praxe

Autor: Mgr. Josef Diblík
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 88
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou úpadku v České republice. V první části charakterizuje současnou právní úpravu a její postupný vývoj v minulých letech. Na empirických datech je doloženo, že zákon o konkurzu a vyrovnání téměř neumožňuje řešit bankrot jinak než konkurzem. Zároveň platí, že současná konkurzní praxe jako nástroj pro formalizované vymáhání dluhu selhává. Práce detailně poukazuje na příčiny tohoto stavu, zejména procesní nedostatky právní úpravy a důvody omezené možnosti sanace firmy v bankrotu. V další části je provedena analýza ekonomické podstaty vztahů vznikajících při blížícím se bankrotu. Z této analýzy vyplývají doporučení pro optimální právní úpravu úpadku, která jsou přizpůsobena realitě ČR. Dále je rozebrána reorganizace podle úpadkového práva USA a možnost jejího zavedení v české právní úpravě. Výsledkem této části je, že reorganizace podle amerického modelu by v českém prostředí byla nefunkční.
Ke stažení: Josef Diblík

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY