Detail práce

Rozšíření EMU v kontextu OCA teorie

Autor: Mgr. Jana Těthalová
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Evropská integrace
Jazyk: Anglicky
Stránky: 93
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na posouzení budoucího rozšíření Hospodářské a měnové unie o země střední a východní Evropy z hlediska teorie (OCA). Je podán přehled formálních podmínek, které musí být splněny pokud chce země EU vstoupit do Hospodářské a měnové unie a okomentován aktuální stav plněni Maastrichtských kritérií v roce 2003. Dále přiblížíme základní rysy teorie Optimálních měnových oblastí a podáme přehled empirických studii zabývajících se tímto tématem. Detailněji jsou pak shrnuty výsledky těch empirických studií, které analyzují rozšíření EMU o země střední a východní Evropy v kontextu OCA teorie. Následně je provedena vlastní empirická studie čtyř čerstvých členů EU (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko), která analyzuje korelace poptávkových a nabídkových šoků těchto zemí s poptávkovými a nabídkovými šoky Německa, Evropské unie a EMU pomocí VAR modelu. Oblast asymetrických šoků tvoří jednu z nejvýznamnějších problematik měnových unií v rámci teorie Optimálních měnových oblastí, proto následuje podrobnější diskuse efektivnosti nástrojů hospodářské politiky i přirozených tržních mechanismů při akomodaci ekonomických šoků.
Ke stažení: Jana Těthalová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY