Detail práce

Teoretický odkaz diela J. A. Schumpetra

Autor: Bc. Linda Balážiová
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 52
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zaoberá predovšetkým prínosom J. A. Schumpetra k ekonomickej teórii. V úvode je popísaný jeho život, lebo životné udalosti mali často nezanedbateľný vplyv na Schumpetrovo ekonomické myslenie. Hlavná časť práce je venovaná priamo teoretickému odkazu Schumpetra na poli ekonomických vied. Druhá a tretia kapitola pojednávajú o roli podnikateľa a teórii inovácií. Záver tvorí teória tvorivej deštrukcie. Práca si kladie za cieľ zoznámiť čitateľa s významnou osobou Josepha Aloisa Schumpetra a zachytiť jeho najprínosnejšie ekonomické názory, postoje a ciele.
Ke stažení: Linda Balážiová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY