Detail práce

Očekávání v díle Johna Maynarda Keynese

Autor: Bc. Tomáš Bechner
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 40
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na základní přehled a vývoj teorií očekávání, zejména racionálních a adaptivních. Dále se snaží popsat chápání očekávání v Keynesově Obecné teorii zaměstnanosti, úroku a peněz, přičemž hlavní důraz je zde kladen na vliv očekávání na investice a na následné hledání prvků teorií očekávání, rozvinutých v druhé polovině 20. století. Pro zasazení do širšího kontextu je uveden stručný nástin Keynesovu teorie. V závěru práce je proveden nástin jedné z teorií, která se snaží o propojení teorie racionálních očekávání s keynesovským přístupem.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY