Detail práce

Oceňování aktiv: Teorie a praxe

Autor: Bc. Filip Hájek
Rok: 2004 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 52
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Oceňování aktiv : Teorie a Praxe se skládá ze dvou vzájemně doplňujících se částí. V první teoretické části je představen CAPM a nejdůležitější práce z akademické debaty o jeho platnosti. Dále je vysvětlen teoretický základ konkurenčního modelu MCPM, který čerpá informace z opčních a dluhopisových trhů. Následuje kapitola věnující se kritice tohoto postupu.
Navazující část je empirická. Jsou zde odhadnuty ceny aktiv čtyř společností obchodovaných na amerických burzách a to dvěma alternativními způsoby. Nejprve pomocí odhadu koeficientu beta daných společností prostřednictvím metody nejmenších čtverců, dodatečně pomocí metodiky MCPM modelu.
Ke stažení: Filip Hájek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY