Detail práce

Centrálně plánovaná ekonomika - teorie a praxe v České republice

Autor: Bc. Lucie Redlová
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 43
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Zaměřila jsem se na popis centrálně plánované ekonomiky založené na marxisticko-leninské teorii. Empirická zkušenost ukázala, že systém založený na zrušení soukromého vlastnictví a omezování podnikatelských i občanských svobod je naprosto neefektivní a neracionální. Jediným cílem vedoucích pracovníků se tak stává udržení ve funkcích a ekonomická moc. Snažila jsem se popsat základní mechanismy chování lidí a podniků v netržní ekonomice a důsledky takového chování pro ekonomické veličiny jako jsou peníze, ceny, zisk či domácí produkt. Závěrem zmiňuji stručně hospodářský vývoj a pokusy o reformy, které se vždy konaly jen v mantinelech centrálního plánování a jako takové ani nemohly být úspěšné.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY