Detail práce

Komparace československých měnových reforem 1919,1945 a 1953

Autor: Bc. Jan Vokrouhlecký
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 78
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce systematicky mapuje, hodnotí a porovnává československé měnové reformy roku 1919, 1945 a 1953, reformu roku 1919 vytvářející samostatnou československou měnu v nově vzniklém československém státu, dále reformu roku 1945 obnovující Československou korunu po válečném rozvratu a komunistickou reformu z roku 1953. Každou měnovou reformu pojednává ve čtyřech rozměrech: hospodářsko-politická situace předcházející reformě, koncepce měnové reformy, vlastní provedení měnové reformy a její důsledky. V těchto rozměrech také jednotlivé reformy mezi sebou porovnává.
Ke stažení: Jan Vokrouhlecký

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY