Detail práce

Praní špinavých peněž

Autor: Mgr.Tomáš Kafka
Rok: 2005 - zimní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 113
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek
Odkaz:
Abstrakt: Praní špinavých peněz, proces udržující při životě všechny formy organizovaného zločinu, se dostalo do popředí zájmu mezinárodního společenství až v 90. letech minulého století. Světové společenství pochopilo, že praní špinavých peněz je Achillovou patou organizovaného zločinu. Začátek boje proti němu přišel v době, kdy je protivník dobře opevněn v expandujících daňových rájích, díky svým bohatím zkušenostem se velmi dobře orientuje v celosvětovém finančním systému a má k dispozici širokou škálu metod, díky kterým uniká potrestání. Práce se věnuje této situaci ve dvou rovinách, globální a lokální, z pohledu České republiky, přičemž v rámci globálního pohledu analyzuje proces praní špinavých peněz a široké spektrum v něm použitých metod a popisuje iniciativu světového společenství. V lokální rovině práce přistupuje k zdrojům špinavých peněz jako k prvotnímu článku řetězce, a k popisu českého boje proti praní špinavých peněz. V rámci globálního pohledu obhajuji hypotézu, že mezinárodní boj může být úspěšný jedině tehdy, pokud nebudou existovat útočiště pro organizovaný zločin a jeho finanční prostředky, nebo budou bezpečně izolována. Co se týče českého rozměru, ukazuje současný stav boje proti praní špinavých peněz a snaží se popsat důvody, proč tento boj není příliš úspěšný.
Ke stažení: Tomáš Kafka

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY