Detail práce

Konkurz a vyrovnání - teorie a česká praxe

Autor: PhDr. Josef Diblík
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 88
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou úpadku v České republice. V první části charakterizuje současnou právní úpravu a její postupný vývoj v minulých letech. Na empirických datech je doloženo, že zákon o konkurzu a vyrovnání téměř neumožňuje řešit bankrot jinak než konkurzem. Zároveň platí, že současná konkurzní praxe jako nástroj pro formalizované vymáhání dluhu selhává. Práce detailně poukazuje na příčiny tohoto stavu, zejména procesní nedostatky právní úpravy a důvody omezené možnosti sanace firmy v bankrotu. V další části je provedena analýza ekonomické podstaty vztahů vznikajících při blížícím se bankrotu. Z této analýzy vyplývají doporučení pro optimální právní úpravu úpadku, která jsou přizpůsobena realitě ČR. Dále je rozebrána reorganizace podle úpadkového práva USA a možnost jejího zavedení v české právní úpravě. Výsledkem této části je, že reorganizace podle amerického modelu by v českém prostředí byla nefunkční

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance