Detail práce

Dopady nástrojů bytové politiky

Autor: PhDr. Mirek Skořepa
Rok: 2004
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 150
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá nástroji bytové politiky v České republice. Nejprve jsou popsány zvláštnosti trhu s bydlením a je zkoumáno, zdali na trhu s bydlením dochází k tržním nedokonalostem a selháním. Tyto defekty trhu by měly být ekonomickými důvody pro státní zásahy. Rovněž jsou načrtnuta ne-ekonomická (sociální) zdůvodnění pro státní zásahy. Poté jsou představeny a strukturovány nástroje bytové politiky v České republice. Dále jsou představeny teorie a přístupy, vysvětlující fungování trhu s bydlením a ekonomické dopady nejdůležitějších nástrojů bytové politiky. Na konci práce se autor pokouší pomocí rozboru politického procesu a motivací jednání jeho různých aktérů vysvětlit existenci státních zásahů do trhu s bydlením politickými důvody.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance