Detail práce

Trh dluhopisů v České republice - analýza s použitím a porovnáním různých ekonomických pohledů

Autor: Mgr. Anna Dvořáková, PhD.
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Český
Stránky: 109
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou trhu dluhopisů v České republice z různých úhlů pohledu.

Počáteční kapitola se zabývá terminologií - porovnává zákonnou úpravu s tržní uzancí v současném i historickém kontextu a připomíná základní používanou terminologii v zahraniční literatuře. Termín dluhopis obecně představuje dluhové instrumenty s krátkou i dlouhou dobou do splatnosti, často však bývá charakterizován jako instrument kapitálového trhu (tj. s dobou do splatnosti nad jeden rok). Základní porovnání bylo provedeno přes vyhledavače a webovské stránky významných institucí působících na finančním trhu v ČR. Ke komparaci domácích a zahraničních pojmů byla použita především literatura od autora: Frank Fabozzi a materiály BasisPoint používané pro výuku finančních kursů v zahraničí i ČR.

Kapitola o makroekonomickém pohledu se zabývá charakterem dluhopisů. Dluhopisy jsou tradičně chápány jako investice, resp. alternativa peněz. Na druhou stranu mohou hrát i úlohu peněz - jsou používány jako prostředek pro získání likvidity a objevují se v určitých podobách v měnových agregátech.

Kapitola zabývající se mikroekonomickou problematikou byla omezena především na tvorbu cen a cenových odhadů na trhu. Vychází z průzkumu mezi obchodníky na domácím trhu, z odhadů analytiků (data B.I.G. Expert) o vývoji úrokových sazeb a výnosů dluhopisů, z dat Reuters zaznamenávajících i intradenní pohyby cen a rovněž z dat ČS (sloužících pro výpočet dluhopisových indexů), která jsou přínosná zejména vzhledem k jejich dlouhodobému charakteru. Data nasvědčují, že na domácím trhu se vyskytují určité anomálie a zajímavé jevy: odhady jsou značně korelovány s danou skutečností, pohyb kreditní marže neodráží jen bonitu emitenta, vývoj na zahraničním trhu může často zastínit domácí faktory apod.

Institucionální pohled na trh přináší aplikaci modelu Inside-Across-Around na ČR a zaobírá se problematikou zavedení jednotné měny na dluhopisový trh a možné důsledky pro ČR.
Model Inside-Across-Around rozebírá základní faktory pro vznik, funkčnost a rozvoj trhu dluhopisů tak, jak byly vysledovány během finančních krizí v asijských zemích. Aplikace tohoto modelu na ČR ukazuje současný stav trhu v ČR z institucionálního hlediska a poodhaluje jeho slabiny a místa, kde a případně jak by mělo dojít k jeho rozvoji. Problematická místa jsou například -- nedostatek nestátních emisí, dlouhá příprava emise dluhopisů apod. Zavádění jednotné měny přineslo nejen posílení pozice dluhopisů jako nástroje financování, ale i širší koordinaci regulace a technického zázemí. Některá opatření lze uplatnit na trhu v ĆR v současné době (zejména v oblasti legislativy), další je vhodné monitorovat a připravovat se na ně.

Kapitola o historickém vývoji trhu dluhopisů připomíná kořeny institucí dluhopisového trhu a vrací se do doby Rakouska-Uherska. Postupně prochází jednotlivými obdobími až do novověku, přičemž v jednotlivých obdobích jsou připomenuty zejména základní typy dluhopisů případně jejich zvláštnosti, stručný přehled vývoje veřejných financí (vzhledem k tomu, že stát patřil a patří mezi nejvýznamnější emitenty) a jeho financování dluhopisy, nestátní dluhopisy a vývoj dluhopisů na burze. Mezi konkrétní rozdíly mezi stavem dluhopisového trhu v současnosti a před sto lety patří například současná neexistence perpetuit a slosovatelných dlužních úpisů, častá byla určitá forma umořování a konverse. Ustoupilo se rovněž od emisí dluhopisů fyzických osob. Dlouhodobé dluhopisy byly často vydávané s konkrétním účelem -- např. vyvazovací obligace pozemkové. ...

Závěrečná kapitola se věnuje analýze současného stavu dluhopisového trhu v ČR. Dochází zde k porovnání dluhopisů jako nástroje financování s úvěry nebo akciemi. Struktura trhu je porovnána s jinými zeměmi. Dosud je domácí trh poměrně vzdálen od stavu v západní Evropě -- především co se týče velikosti trhu v nominální hodnotě i jako poměru k hrubému domácímu produktu. Během posledních třinácti let však udělal významný pokrok ve velikosti nejen v porovnání se státy EMU, ale i v porovnání s ostatními instrumenty financování. V současné době však již není příliš realistické očekávat další rozvoj v oblasti nestátních dluhopisů, ale především v oblasti dluhopisů státu. Státní emise pravděpodobně významně rozšíří domácí nabídku dluhopisů novými emisemi, které mohou být vyšší v nominální hodnotě a delší v době do splatnosti (což by odpovídalo stavu a trendům v tržně vyspělejších zemích západní Evropy). Další rozvoj se však může objevit i v oblasti korunových eurodluhopisů (do doby přijetí eura v ČR), a to i díky rozvoji domácí investorské komunity.

V práci bylo použito více rozdílných ekonomických pohledů, které ne vždy na sebe plně navazují, nicméně poměrně často se rozvíjejí a doplňují.
Konkrétně například: Fungování a podstata institucí má kořeny v historii. Z historie čerpá rovněž obecné chápání terminologie a současná analýza. Mikroekonomické chování hráčů na trhu ovlivňuje makroekonomické pojetí dluhopisů a podobu trhu a jeho institucí.
I relativně drobné změny v regulaci, účetních a daňových systémech mohou mít poměrně vysoký vliv na celkovou ekonomickou výkonnost. Hodnocení (ex-ante i ex-post) takovýchto úprav by mělo podle mého názoru vycházet a kombinovat více směrů zkoumání. Domnívám se, že je velmi vhodné používat rozdílné ekonomické pohledy a směry zejména v případě, pokud se zabýváme ekonomickou problematikou procházející určitými závažnými změnami nebo reformami. Takovýchto oblastí je (nejen v České republice) stále poměrně velká řada.


Ke stažení: Disertační práce - Dvořáková
Červen 2023
poútstčtsone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY