Detail práce

Analýza systému financování vysokého školství

Autor: Bc.Ondřej Kareš
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 48
Ocenění: Externím konzultantem byl Mgr. Radim Valenčík
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce analyzuje systém financování terciárního vzdělání v České Republice. Pomocí empirických výzkumů a mnoha mezinárodních srovnání dokazuje významnost vzdělání pro moderní společnosti i jednotlivce. Dále se snaží poukázat na hlavní potíže současného systému financování v České Republice, hlavně pak nedostatek financí a nízký tlak na efektivitu. Uvádí jeden způsob řešení tohoto stavu – zavedení školného. Přináší teoretické i praktické doklady o tom, že takovýto systém může efektivně fungovat. Zároveň ale upozorňuje na nebezpečí vyplývající z českých podmínek. Na závěr přináší srovnání vybraných evropských systémů financování vysokého školství a uvádí obecné trendy v této oblasti
Ke stažení: Ondřej Kareš

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY