Detail práce

Demografické aspekty na trhu práce České republiky

Autor: Bc. Martin Goszler
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 57
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá demografickým složením populace České republiky a jeho vlivem na nezaměstnanost a mzdové rozdíly. Cílem je rozbor nezaměstnanosti a mzdových rozdílů na základě následujících demografických charakteristik: věk, pohlaví, vzdělání a regionální příslušnost.
Její součástí je rovněž popis státní politiky trhu práce a bližší analýza nástrojů této politiky - konkrétně jejich využití mezi demografickými skupinami ohroženými vyšší nezaměstnaností.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY