Detail práce

Privatizace v bývalé NDR pohledem Treuhandanstaltu a nových majitelů zprivatizovaných podniků

Autor: Bc. Bartůňková Hana
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Od pádu Berlínské zdi již uplynulo 13 let. Sjednocení Německa není bezvýznamnou epizodou, naopak představovalo významný mezník v dosavadním ekonomickém vývoji pro SRN i NDR. Jako prostředek transformace plánované ekonomiky na tržní byla užita šoková terapie. Základním kamenem transformace byla privatizace -- transformace vlastnických práv. Pro tento úkol byla vytvořena speciální instituce nazvaná Treuhandanstalt.
Pokusím zhodnotit použitou privatizační strategii z pohledu Treuhandanstaltu a nových vlastníků zprivatizovaných podniků.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY