Detail práce

Porovnanie dohľadu finančného trhu v Českej a Slovenskej republike

Autor: Mgr. Ján Slavíček
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Slovenský
Stránky: 94
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá dohľadom finančných trhov v Českej a Slovenskej republike. Jej cieľom je porovnať parametre oboch systémov dohľadu a priblížiť detaily jednotlivých inštitúcií dohľadu, ich pôsobnosť organizáciu a spôsob financovania. Ďalej sa práca snaží o zhodnotenie stratégií oboch republík pri reforme systému dohľadu.
Prvá časť zdôvodňuje potrebnosť a vhodnosť existencie regulácie finančného trhu a načrtáva charakteristiky jednotlivých systémov regulácie a ich klasifikáciu. Druhá časť krátko popisuje históriu a vývoj dohľadu finančných trhov s dôrazom na vývoj v Českej republike a na Slovensku. Nasledujúca časť popisuje jednotlivé inštitúcie dohľadu a detailne sú rozobraté otázky pôsobnosti dohľadu, organizácie, nezávislosti, financovania a koordinácie.
Posledné dve časti sa sústreďujú na posledné trendy v oblasti dohľadu finančných trhov. Prvá časť ukazuje modely usporiadania dohľadu s možnými alternatívami jednotlivých prvkov. Následne ďalšia časť analyzuje stratégie oboch krajín pri reforme dohľadu finančných trhov a dôrazom na integrovaný dohľad.
Ke stažení: Ján Slavíček

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY