Detail práce

Vývoj režimu zmenného kurzu na Slovensku, zmena v októbri roku 1998

Autor: Bc. Michal Lepej
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 59
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto práca sa podľa svojho názvu venuje teórii a praxi režimov zmenných
kurzov. Po exkurze do klasifikácie režimov z pohľadu IMF de jure a
predostrení relevantných analýz skutočného fungovania de facto a praxe v
jednotlivých štátoch sa čitateľ môže s chuťou pustiť do štúdia teórií,
ktoré sa touto problematikou zaoberajú.
V druhej, na realitu zameranej, časti autor vysvetľuje a popisuje vývoj
makro-ekonomických veličín na Slovensku a teoreticky ho zdôvodňuje. S
požitím modelov chovania devízového kurzu na príklade praxe jednotlivých
aplikovaných režimov sa pokúša o vysvetlenie ich nedostatkov. A to
hlavne na pozadí transformácie ekonomík bloku strednej Európy a
prebiehajúcich zmien.
Posledná časť práce je venovaná susednej Českej republike a praxi jej
kurzového režimu za uplynulé obdobie. Vypichnuté sú rozdiely medzi
českým a slovenským prístupom a rozdiely v realite kurzového režimu dané
vývinom jednotlivých ekonomík a ich napojenia na zahraničie.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY