Detail práce

Stabilita a udržitelný růst států Eurozóny

Autor: Bc. Petra Hájková
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 60
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Na začátku druhé poloviny 90. let 20. století se začala rozvíjet myšlenka vytvoření dodatečných fiskálních pravidel, která by měla zamezit neefektivnímu využívání fiskálních nástrojů v rukou členských států EMU, a tím růstu inflace. Tato myšlenka nakonec vyústila v sepsání Paktu stability a růstu, jež byl přijat 7.července 1997.
Tato bakalářská práce vytváří celkový pohled na Pakt. Zabývá se jak samotnou iniciací myšlenky a konkrétními ustanoveními Paktu, tak také historickou zkušeností členských států s těmito ustanoveními a kritikou, která se postupem času rozšiřovala. Práci uzavírá nově přijatá reforma a její hodnocení. Právě touto reformou získal Pakt větší flexibilitu, která ovšem s největší pravděpodobností povede, spíše než k upevnění pravidel, k jejich uvolnění.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY