Detail práce

Polská cesta transformace: hospodářsko-politický vývoj od roku 1956 do současnosti

Autor: Bc. Olga Kosinková
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce Polská cesta transformace: hospodářsko-politický vývoj od roku 1956 do současnosti mapuje situaci v jaké se nacházelo polské hospodářství v průběhu posledního půl století. Snaží se shrnout tento problematický a nepřehledný vývoj do jednoho celku a podat tak čtenáři kompaktní obraz.
Práce popisuje období před ekonomickou transformací, její program a následný hospodářský vývoj až do současnosti včetně privatizace. Důraz je kladen na popis čtyř hlavních makroekonomických indikátorů: HDP, inflace, nezaměstnanosti a platební bilance (včetně popisu vývoje průmyslové výroby a zahraničního obchodu).
Autorka se zaměřuje na typické polské problémy, jako je roztříštěnost zemědělství, nevyvážená struktura průmyslu a velké zahraniční zadlužení. Závěr práce je věnován očekávanému vstupu do Evropské unie a souvisejícím problémům.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY