Detail práce

Současné systémy pomoci vysokoškolským studentům v Nizozemsku, ve Španělsku a ve Švédsku

Autor: Bc. Zuzana Draslarová
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 93
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce jsou systémy finanční pomoci ve třech zemích Evropské unie -- v Nizozemsku, ve Španělsku a ve Švédsku. První kapitola nejprve popisuje struktury terciárního vzdělávání ve výše zmíněných zemích. Druhá kapitola se následně zabývá vývojem systémů pomoci od doby, kdy byly tyto systémy ustanoveny. Třetí kapitola popisuje současné formy pomoci, kterých mohou nizozemští, španělští a švédští vysokoškolští studenti využívat. Poslední kapitola se zaměřuje na jejich zhodnocení, přičemž snahou není nalézt pouze odlišné prvky, ale i rysy, které tyto systémy spojují.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY