Detail práce

Vliv investic na rozvoj České republiky od roku 1990

Autor: Bc. Kristýna Čechová
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 0
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V této práci jsem se zabývala vývojem investic a jejich vlivem na hostitelskou ekonomiku. Zaměřila jsem se na Českou republiku a období její transformace, které začalo v roce 1990 a pokračuje až do dnes. Využívala jsem množství statistických dat, které jsem se snažila interpretovat.
V první polovině práce jsem zaznamenala vývoj celkových investic v ČR od roku 1990. Poté jsem se zabývala přímými zahraničními investicemi, investičními pobídkami a s tím spojenými zahraničními investory. V další kapitole jsem rozdělila investice podle krajů a blíže jsem analyzovala vývoj v kraji Moravskoslezském. Ke konci práce jsem uvedla základní informace o hrubých nehmotných investicích a o bytové výstavbě.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY